ประกาศ

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาอย่างมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ

  1. เพื่อทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา 
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
  3. เพื่อศึกษาความหมายของนิเวศน์ลุ่มน้ำทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านกรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

การขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวในการสานต่ออาชีพที่สร้างขึ้นจากฐานทรัพยากรชุมชน

การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจซุมชน แบบมีส่วนร่วมนั้น การทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บข้อมูล ทบทวนต้นทุนของตนเอง ชุมชน ทั้งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์ประวัติศาสตร์ ปฏิทินฤดูกาล เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นต้นทุนของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา นักวิจัยได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง การบันทึก และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภาพ และนำเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

ค้นหาโครงการที่เหมาะกับฉัน
thThai