Announcing

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาอย่างมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ

  1. เพื่อทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา 
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
  3. เพื่อศึกษาความหมายของนิเวศน์ลุ่มน้ำทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านกรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

การขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวในการสานต่ออาชีพที่สร้างขึ้นจากฐานทรัพยากรชุมชน

การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจซุมชน แบบมีส่วนร่วมนั้น การทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บข้อมูล ทบทวนต้นทุนของตนเอง ชุมชน ทั้งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์ประวัติศาสตร์ ปฏิทินฤดูกาล เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นต้นทุนของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา นักวิจัยได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง การบันทึก และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภาพ และนำเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

Find the right project for me
en_USEnglish