เปิดรับอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง #โครงการอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ❗❗❗

รับสมัครผู้ที่สนใจ (ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา)
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ – 10 วันก่อนการเลือกตั้งเพียงแค่ท่าน? บันทึกข้อมูลได้? ถ่ายรูปด้วยมือถือเป็นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนงานสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อสร้างบรรยากาศของการเลือกตั้งที่เสรี สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแก่ระบอบประชาธิปไตยต่อไป
———ท่านสามารถเลือกบทบาทในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อร่วมมือกับเรา ดังนี้? จับตาสถานการณ์ “ก่อน” วันเลือกตั้ง (ทำหน้าที่อย่างน้อย 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง)? จับตาสถานการณ์ “ใน” วันเลือกตั้ง (ทำหน้าที่ในวันเลือกตั้ง)? จับตาสถานการณ์ “หลัง” วันเลือกตั้ง (ทำหน้าที่อย่างน้อย 15 วันหลังวันเลือกตั้ง)

———

สิทธิประโยชน์สำหรับอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง โดย มอส.

✍️ เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ

✍️ เทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์* (ต้องทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย)

✍️ ประกัน*

✍️ ฯลฯ

———

———

#มอส #อาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง #จับตาการเลือกตั้ง #เลือกตั้ง66