Volunteer Journey

10808_10152838045377320_3362994944463766378_n

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มอส. โดยโครงการ Volunteer Journey :Thai volunteer service จัดทำ 2 ทริประดมทุนแรก คือ ทริปสังเวชนียสถาน 4 ตำบลประเทศอินเดีย-เนปาล และทริปกฐินทวาย โดยไม่ได้หมายจะระดมทุนมาทำงานอย่างเดียว แต่ตั้งใจว่ากิจกรรมแรก นอกจากเป็นกิจกรรมที่เป็นไปในทางบุญ ตามรากฐานความศรัทธาของผู้คนพื้นถิ่นแถบเอเชีย Volunteer Journey ยังเน้นให้ผู้ร่วมทริปมีโอกาสได้เรียนรู้ปัญหาและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างโครงการท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย หรือปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจากวัฒนธรรมวรรณะของอินเดีย รวมถึงทำกิจกรรมแบบอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมทำ

แม้ยอดรายได้จะยังไม่คุ้มกับแรงที่ลงมาอย่างหนักในช่วงหาผู้ร่วมทริป ด้วยความที่เป็นมือใหม่หัดจัด แต่นับว่าเป็นก้าวแรกที่มีความหมายต่อความพยายามพึ่งพาตัวเองขององค์กรพัฒนาสังคมอย่างมอส.เป็นอย่างมาก ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและให้โอกาส รวมไปถึงกำลังใจดีๆ ที่มีให้

แม้จะจบ 2 ทริปนี้ Volunteer Journey ก็ยังยินดีรับใช้นะคะ ใครอยากให้จัดทริปให้ แบบไหน ประเทศอะไร สอบถามเข้ามา หากเราสามารถ เราจัดให้ในราคากันเอง แบบไม่ทิ้งคอนเซปส์ Chance to Change and Share : เรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงและแบ่งปัน โดย Volunteer Journey

553248_756154564472862_401669392328466588_n