Announcing

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนควบคู่การพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการหนุนเสริมองค์ความรู้และผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัตการแก้ปัญหาชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการ สัมภาษเชิงลึก การใช้สุนทรียสนทนา การประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์กระบวนการ องค์ความรู้ กลไกการทำงาน และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่

1. เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา จ.ลำพูน
2. เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา
3. เยาวชนรักษ์ยางเปา จ.เชียงใหม่ 
4. เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร
5. เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช 
6. กลุ่ม WE-LIFE จ.มหาสารคาม

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

Find the right project for me
en_USEnglish