Announcing

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

โครงการวิจัยการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บนฐานศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะพืชผักปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง ทำให้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่าง ด้วยการร่วมกันพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

ทักษะการวิจัยมีบทบาทในการสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมของชุมชนช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ใหม่ได้ เครื่องมือวิจัยช่วยในการเก็บข้อมูลทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการสวนหลังบ้าน เกิดขึ้นระหว่างศึกษาวิจัย โดยให้กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ทั้งเคมีและเกษตรกรทางเลือกได้ทำการเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นอีกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ทีมวิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งเกษตรกรเคมีและเกษตรกรทางเลือกโดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีผลิตที่แตกต่าง เมื่อคนรุ่นใหม่ทำงานวิจัยทำให้ได้เรียนรู้ทั้งบุคคลและชุมชน มีข้อมูลที่หน่วยการยอมรับและให้การสนับสนุนเป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกิดจากคนในชุมชนเองช่วยยกระดับองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่คนในชุมชนเชื่อมั่น

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

Find the right project for me
en_USEnglish